Calendarul de desfăşurare a probelor de aptitudini sportive pentru Admitere in clasa I-a şi clasa a V-a, anul şcolar 2020 -2021

  • 28 , 29 aprilie 2020 – de la ora 17,00 - înscrierea candidaţilor şi desfăşurarea probelor sportive, în sala mare de sport a liceului

   Candidaţii vor avea asupra lor: echipament sportiv, copie certificatului de naştere

  • 5 mai 2020 –  ora 10 - afişarea rezultatelor

(Părinţii candidaţilor proveniţi de la alte şcoli, se prezintă la secretariatul liceului pentru completarea Cererii de transfer şcolar în perioada 5-13 mai 2020, între orele: 10-13)

 

Clasa pregătitoare – anul școlar 2020-2021

  • Înscrierea se realizează în intervalul orar 8:00-17:00.
  • Informații suplimentare: 0365-882519,0365-882518
  • Liceul cu Program Sportiv “Szasz Adalbert” nu are circumscripție.
  • Acte necesare înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021:

-XEROCOPIE CERTIFICAT NAŞTERECANDIDATşi ORIGINALUL pentru confruntare

- XEROCOPIE CARTE IDENTITATE AMBII PĂRINŢI SAU ACTELE ENUMERATE MAI JOS ÎN FUNCŢIE DE LITERA LA CARE SE ÎNCADREZĂ MINORUL