Examenul Național de Bacalaureat

ORDIN Nr. 4950/2019 din 27 august 2019privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional -2020

CALENDARUL examenului de bacalaureat național - 2020
Sesiunea iunie - iulie 2020

25 – 29 mai 2020 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
9 – 10 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
11 – 12 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
15 – 17 iunie 2020 Evaluarea competențelor digitale - proba D
18 – 19 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
22 iunie 2020 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
23 iunie 2020 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 16,00)
1 - 6 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor
7- iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august - septembrie 2020
13 - 27 iulie 2020 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a
candidaților care au promovat examenele de corigențe
18 august 2020 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
19 august 2020 Limba și literatura maternă - proba E.b) – proba scrisă
20 august 2020 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
21 august 2020 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
24-25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
26 - 27 august 2020 Evaluarea competențelor digitale - proba D
27 - 28 august 2020
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
28 august 2020 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 16,00)
29 august - 2 septembrie 2020 Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2020 Afișarea rezultatelor finale