Condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice vacante