ÎNSCRIERI ÎN CLASA A IX- A

 

Liceul cu Program Sportiv „SZÁSZ ADALBERT” organizează admiterea în clasa a IX-a.

Dragi absolvenți ai claselor a VIII-a, iubitori ai sportului, vă așteptăm să vă înscrieți la următoarele ramuri sportive:

  • Atletism (fete,băieți)
  • Baschet (fete,băieți)
  • Fotbal (fete,băieți)
  • Gimnastică: - artistică (băieți)

                    - ritmică (fete)

  • Handbal (fete,băieți)

În anul școlar 2021-2022 vom avea:

  • 48 locuri (2 clase) la secția română,
  • 48 locuri (2 clase) la secția maghiară.

 

Înscrierile se fac în perioada: 7-14 iunie 2021.

Echivalarea probelor de aptitudine: 16 iunie 2021.

Afișarea rezultatelor: 18 iunie 2021.

 

Menționăm că cererea de înscriere poate fi descărcată de pe site http://lpsmures.ro/ro/admitere , iar actele necesare înscrierii sunt următoarele:

1.      Copie Carte de identitate elev și părinte;

2.      Adeverință medicală din care să rezulte că este Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos

3.      Document care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin un an, disciplina sportivă pentru care aplică, dovedit cu unul dintre următoarele documente:

a)        Copie conformă cu originalul a Carnetului de legitimare sportivă vizat,

 sau

b)      Adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv,

sau

c)      Adeverință de la unitatea de învățământ că a participat în unul din ultimii 3 ani la competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziale/Olimpiadei Naționalei a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatului Școlar

4. Adeverinţă de la şcoala gimnazială absolvită, cu media generală la disciplina de educaţie fizică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire.

 

 

Cererile, împreună cu actele solicitate, se trimit semnate și scanate pe adresa de e-mail: lpsmures@yahoo.com  sau se depun la sediul școlii, în perioada  7-14.06.2021.

         

Vă așteptăm cu drag!